DEMO-MEMO veegt het verliesmodel van dementie radicaal uit om plaats te maken voor een andere beleving van dementie door de denkpatronen te openen: het gaat dus om inzicht. DEMO-MEMO nodigt tot herhaalde ontmoetingen via kunst en laat mantelzorgers met hun partner met dementie in kleine groep kunst beleven. De situatie van mensen met dementie wordt altijd gedefinieerd vanuit het verlies van vaardigheden; voornamelijk het aspect van het falend geheugen is een steeds terugkerend gegeven. DEMO-MEMO beoogt een andere visie: Dementie is een proces van bewustzijnsinvolutie: een terugkeer naar een meer elementaire toestand waarin betekenisgeving langzaam verdwijnt en een maagdelijke vorm van 'ervaring' op de voorgrond treedt. Dit ommekeerproces, dat wordt gezien als een verlies voor de omgeving, verdient onze volle aandacht en moet op een directe manier worden aanschouwd zoals een kunstwerk en niet zonodig ‘begrepen’. DEMO-MEMO© is ontwikkeld door Bie Hinnekint. Op naam en concept rust copyright.

 

 

DEMO-MEMO

is dankbaar te gast in

 

 

sinds 2016